අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Monday, December 6, 2010

Turbo Boost ගැන දන්නවද...?

0 comments

Turbo Boost ගැන දන්නවද...?

Intel සමාගම විසින් “ i” පරම්පරාවේ Processors හඳුන්වා දීමත් සමඟම අපි මේ Turbo Boost ගැන කතාකරන්න පටන් ගත්තා. ඇයි අපි ඒ ගැන කතාකරන්නේ...? ඒකට හේතුව වෙන්නෙ “i” පරම්පරාවෙ i5,i7 කියන Processors වෙළඳපොළට පැමිනෙන්නෙ මේ Turbo Boost කියන තාක්ෂණයත් එක්ක නිසා.ඒ වුනාට i3 කියලා හඳුන්වන Processor එකේ Turbo Boost තාක්ෂණය ඇතුලත් නෑ.මොකද i3 Processor එක වෙළඳපොළට පැමිනෙන්නෙ i5 Processor එකේ Economic Version එකක් විදිහට නිසා.

Turbo Boost තාක්ෂණයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ...?සරළව කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නෙ Processor එකක තියෙන සම්මත සංඛ්‍යාතයට (frequency or clock speed) වඩා වැඩි සංඛ්‍යාතයක් Processor එකට ලබා දීමයි.මේ සංසිද්ධිය ස්වයංක්‍රීයව සිදුවෙන දෙයක් වුනාට ඒක සිද්ධ වෙන්නෙ Operating System (OS) එකෙ අවශ්‍යතාවය පරිදි.තව ඒ ගැන පැහැදිලි කලොත් OS එකේ Work Load එක වැඩි උනාම OS එක Processor එකෙන් ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයක් (High Performance) ඉල්ලනවා OS එකේ වැඩ ටික කරගන්න.ඔන්න ඒ වෙලාවට තමයි මේ Turbo Boost කියන තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වෙලා "i" පරම්පරාවෙ Processors වලට වැඩි ක්‍රියාකාරිත්වයක් ලබාදෙන්නෙ.

Turbo Boost තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන Processors විදිහට මේවා හඳුන්වන්න පුළුවන්,
• Intel® Core™ i7 mobile and desktop processors
• Intel® Core™ i7 processor extreme edition
• Intel® Core™ i7 mobile processor extreme edition
• Intel® Core™ i5 mobile and desktop processors


Add caption

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top