අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Thursday, December 9, 2010

Microsoft වෙතින් නොමිලේ දෙන Antivirus මෘදුකාංගය

0 comments
Microsoft සමාගම වෙතින් home users ලට ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල පරිග‍ණක භාවිත කරන අලුතින් Anti virus මෘදුකාංගයක් හදුන්වල දීල. එහි නම තමා Microsoft Security Essentials. මෙම මෘදුකාංගය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ සපයන මෘදුකාංගයක්.
ඒත් Microsoft සමාගම කියන ආකාරයට මෙය භාවිත කරන්න පුලුවන්Windows Genuine copy ඒ කියන්නේ windows license ගත්ත අයට විතරයි. මෙය Virus, Spy ware ‍ඇතුලුව අනෙකුත් පරිගණකයට හානිකර මෘදුකාංග වලින් ආරක්ෂාව සපයන බව ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සදහන් වෙනවා. වැඩිවිස්තර හා බාගැනීමට මෙතන කොටන්න

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top