අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Friday, December 31, 2010

.....::::සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා::::.......

0 comments
ලැබුබාවූ 2011 නව වසර ඔබ සැමට සතුට, සාමය, දැනුම සහ සෞභාග්‍යමත් සුභම සුභ නව වසරක් වේවා....................................


                                   

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top