අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Saturday, February 11, 2012

Protected PDF , RAR , ZIP , WORD , EXCEL , වල PASSWORD අයින් කරමුද ?

3 comments


මෙහෙමයි ඇත්තටම මේකේ වෙන්නේ BRUTE FORCE ATTACK එකක් .ඔය හැකින්ග් NETWORK SECURITY ය නම් දන්නවනේ ,,ඒ කියන්නේ නිකම් අහඹු ලෙස GUESS කරලා හොයනවා වගේ එකක් ..

මෙහෙමයි කරන්නේ
  • අදාල FILE එක ඉන්පුට් කියන තෙනට ලබාදෙන්න 
  • min Length එක 0 ද MAX එක 8 වගේ දෙන්න .
  • ඊළඟට DESTINATION ඒ කියන්නේ සවේ වෙන්න ඕනේ ස්ථානය ලබා දෙන්න 
  • ඊළඟ  tab එකේ තියන්නේ BRUTE FORCE ATTACK කියල ..එකේ හොඳට බලන්න 
(abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890@#)
එක වෙනස් කරන්න එපා මොකද අනිවාර්යෙන් password එක හැදෙන්නේ මේ අකුරු වලින් නේ

  • අවසානයේ STRAT කරන්න ...

සැලකිය යුතුය ... සාමාන්යෙන් මෙම කාර්ය සිදුවීමට ගතවන කාලය ඉතා දීර්ග වනු ඇත :)
  • මේක JAVA BASED application එකක් නිසා ඔයාගේ පරිගණකයේ JAVA නැති නම් මෙතනින් DOWN  කරගන්න  http://java.com/en/
  • පහල ලින්ක් එකෙන් SOFTWARE එක DOWNLOAD කරන්න
http://www.2shared.com/file/8elw0h-8/AllInOnePasswordPraveeN.html
  • මේ link එකේ තියන්නේ මම කරලා හරිගිය Screen CAPTURE එක
http://www.2shared.com/photo/losNMzsz/1234567.html
<TESTED By PRAVEEn/>


By Praveen Rangana

3 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top