අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, February 19, 2012

ඇපල් iOS 5 ඔබේ Windows පරිගණකයටත්

5 comments

ඇපල් iPhone 4S හෙවත් ඇපල් iPhone5 හි ආගමනයත් සමග කරලියට පැමිනි තවත් දෙයක් ලෙස ඇපල් හි නවතම ටැබ්ලට් මෙහෙයුම් පද්දතිය හෙවත් iOS 5 හදුන්වාදිය හැක. නමුත් අප සියලුදෙනාටම මෙම iOS5 සහිත iPad එකක් හෝ iPhone එකක් මිලදීගැනීමට තරම් වත්කමක් නොමැති බවින් එහි හැඩරුව වත් හරිහැටි දැක බලාගැනීමට නොහැක. ඒ හේතුව නිසාම අද syco.me හි අප ඔබට ලබාදීමට යන්නේ ඔබගේ Windows පරිඝ්ණකයේ පෙනුම iOS5 ලෙස වෙනස්කරගැනීමට හකියාව ලබාදෙන මෘදුකාන්ගයකි. මෙම මෘදුකාන්ගය ඔබගේ පරිඝණකයේ ස්තාපනය කරගත් පසු ඔබගේ Boot ස්ක්‍රීනයේ සිට සියලුදෑ iOS5 ලෙස වෙනස් වේ.
Download iOS Skin Pack (64 bit)
Download iOS Skin Pack (32 bit)5 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top