අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Sunday, February 19, 2012

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමඟ තරඟබිමට එන HP WebOS

0 commentsHP ආයතනය සිය නවතම ජංගම මෙහෙයුම් පද්ධතිය වන “webos”  මෙහෙයුම් පද්ධතිය විවෘත මෘදුකාංගයක් ලෙස මෘදුකාංග සංවර්ධකයින් වෙත නිකුත්කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවට තොරතුරු පලවේ. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය HP TouchPad Tablet පරිගණකයත් සමඟ ප්‍රථම වරට එළදැක්වූයේ නිදහස් මෘදුකාංගයක් ලෙස නොවේ. එම ආයතනය පවසන්නේ මෙම නිදහසත් සමඟ වැඩි සංවර්ධකයින් පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් වඩා ඵලදායි, නව මෘදුකාංග යුගය සදහා වඩාත් ගැලපෙන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වනු ඇති බවයි.
කෙසේ වෙතත් විචාරක මතය වනුයේ මෙම නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇපල් iOS හෝ ගූගල් Android මෙහෙයුම් පද්ධති වලට එතරම් තර්ජනයක් නොවනු ඇති බවයි.

It කතා වෙබ් අඩවිය තුළින් ආරම්බ කරන ලද Facebook Group තළින් තව දුරටත් ඹබගේ තාක්ෂණ දැනුම පුලුල් කර ගැනීමට අවස්ථාව අප විසින් සළසා දී ඇත. ඒ සදහා දැන්ම එකතු වන්න.

Facebook Group : http://www.facebook.com/groups/137165583020581/

මේ තුළින් ඹබගේ පරිගණක ඇසුරෙන් ඇති සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට අපි බැදී සිටිමු.

0 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top