අප හා අත් වැල් බැදගන්න. .

Saturday, November 5, 2011

ඹයාලගෙ G-mail Account එක හදපු දවස කවද ද?

1 comments

ඔයාලට ඔයාලගේ Gmail account එක පටන් ගත්ත දවස මතකද???මටනම් මතකයි.අමතකනම් බලාගන්නකෝ..........


01- Gmail account එකට log වෙන්න.


02- Mail settings වලට යන්න.


03- Forwarding and POP/IMAP වලට යන්න.මෙන්න මෙතන ඇති ඔයාට උවමනා දේ...මෙමෙ දිනය රහසිගතව තියාගන්න.කිසි කෙනෙකුට කියන්න එපා.....

1 comments:

Post a Comment

ශබ්දකෝෂය.

Sinhala Dictionary Resources
 
^ Scroll to Top